Tin tức

Đi thăm các em nhỏ ở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật Đồng nai

Ngày 11/11/2017 Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Khuyến phối hợp với Đoàn Thanh Niên 

tổ chức cho các bạn học sinh đi thăm các em nhỏ ở trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật Đồng nai.

Tại đây các bạn đã có 1 ngày hoạt động thú vị và đầy ý nghĩa . Dưới đây là một số hình ảnh của buổi hoạt 

động này .

Nguyễn Khuyến, 06/12/2017 15:50:38