Tin tức

Lễ ký kết “ Giao ước thi đua cụm THPT ngoài công lập I, năm học 2017 - 2018”

Chiều ngày 30/11/2017 - tại trường THPT Nguyễn Khuyến, lãnh đạo  các

trường thuộc cụm thi đua 1 của các trường THPT ngoài công lập đã thảo luận

và ký kết “ Giao ước thi đua cụm THPT ngoài công lập I, năm học 2017 - 2018”

dưới sự chứng kiến của đại diện Sở GDĐT - bà Nguyễn Thị Giang.

Và năm nay trường THPT Nguyễn Khuyến vinh dự được chọn làm trường cụm trưởng.

Các đại biểu đại diện nêu ý kiến và các kiến nghị về bản giao ước thi đua 2017-1018

Đại diện trường THPT Nguyễn Khuyến : thầy hiệu trưởng Kiều Thanh Nam thuyết trình và trả lời 

các thắc mắc của  đại diện các trường về bản giao ước thi đua .

Bà Nguyễn Thị Giang cũng tham gia trả lời các thắc mắc và ý kiến của các thầy cô đại

diện các trường trong cụm .

Sau khi thống nhất ý kiến tất cả đã cùng nhau ký vào bản giao ước thi đua 

 

 

Buổi lễ thành công tốt đẹp !

Nguyễn Khuyến, 06/12/2017 14:11:36